Site Title

Blog

Hier wat laatste berichten

Het belang van lettertypes

Om na te gaan wat de impact is van lettertypes, leg je 2 documenten naast elkaar. De ene tekst, inhoudelijk goed maar met een slecht lettertype, de andere tekst, minder goed inhoudelijk maar met een goed lettertype. Welke tekst verkies jij? Welke is het meest aantrekkelijk? Vaak wordt geopteerd voor de tekst die er het meest professioneel uitziet en dus niet de tekst die inhoudelijk beter geschreven is.
Hoewel niemand specifiek let op het lettertype waarin een tekst geschreven is, bepalen lettertypes wel het gevoel dat lezers ervaren bij het lezen van je tekst. De keuze van het juiste lettertype kan je boodschap aantrekkelijker, leesbaarder en overtuigender maken. 

Typografie is imago
Voor een bedrijf is een lettertype een deel van de bedrijfsidentiteit, van het bedrijfsimago. Denk maar aan bedrijven zoals IBM, Ikea en Coca Cola Company. Zij hanteren al jaren eenzelfde lettertype in al hun teksten en in hun logo’s. Ook als klein bedrijf kan dit mogelijkheden bieden, zo kan men geen lettertype overnemen van één van deze drie giganten, maar wel een lettertype nabootsen.

Grootte van lettertypes
Als schrijver hebben we steeds de keuze uit tal van verschillende lettergroottes, ook corpsen genoemd. Deze corpsen maken dat tekst leesbaar is, in het oog springt of naar de achtergrond verdwijnt. Wij delen corpsen in vier categoriën in; zoekcorpsen, leescorpsen, titelcorpsen en affichecorpsen. 
Zoekcorpsen zijn corpsen met een grootte tussen 4 en 8 en worden gebruikt voor voetnoten, bibliografieën en andere extra informatie. Leescorpsen worden gebruikt voor uw bodytext en leesteksten in boeken tijdschriften, kranten, …. De grootte hiervan varieert tussen punt 9 en punt 12. Titelcorpsen zijn groter en worden gebruikt voor headlines, titels en koppen. De grootte varieert van 14 punten tot zo groot als u wil. Vanaf een grootte van 48 punten spreken we van affichecorpsen. 

Schreef of schreefloos
Een eerste indeling in lettertypes, ook fonts genoemd, kan door in te delen in schreef en schreefloos. Schreefloos is een aanduiding voor lettertypes zonder schreven. Schreven zijn dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van verticale of horizontale balken in een letter. Wanneer we spreken over schreef, worden lettertypes aangeduid met schreven, dit maakt het lezen van lange teksten eenvoudiger. 

Recente berichten

  • Een goed visitekaartje garandeert je als ondernemer zeker niet van succes, maar het kan je wel een beetje helpen. Vaak is een visitekaartje onderdeel van je eerste...
  • Kleuren roepen bepaalde associaties op en zijn van invloed op het koopgedrag van consumenten. Kleurkeuze speelt daarom een belangrijke rol bij het ontwerpen van verpakkingen, als onderdeel...
  • …als de werkdruk in uw bedrijf tot grote hoogte oploopt, en er (even) behoefte is aan een extra DTP’er die u – spreekwoordelijk- om een boodschap kunt...
  • Revolutionair vernieuwd. De 2014 release van de Adobe Creative Cloud. Tijdens dit unieke tweedaagse evenement leer je alles over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Creative Cloud. Als...
back to top